De uitbraak met het nieuwe coronavirus in de stad Wuhan in China breidt uit. In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Inmiddels is het virus bij 614 patiënten vastgesteld, alertheid is dan ook geboden.

Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant
Het RIVM heeft haar maatregelen voor inwoners van Noord-Brabant verscherpt. Dit betekent dat mensen uit Noord-Brabant met milde ziekteklachten (hoesten, verkoudheid of koorts) thuis dienen te blijven en contact met anderen dienen te beperken. 

Klik hier voor meer informatie.

Verergeren uw klachten, dan verzoeken wij u TELEFONISCH contact op te nemen met het centrum waar u bent ingeschreven. We overleggen dan welke hulp geboden moet worden. U mag in deze situatie NIET naar het centrum komen u moet binnen blijven totdat duidelijk is wat u mankeert.
Ditzelfde geldt als u de voorbijgaande twee weken in contact bent geweest met een aangetoonde drager van het virus.

NB kijk op de website van het RIVM voor een actueel overzicht van de landen en gebieden die risicovol zijn.

Wat kunt u zelf doen om het risico te verkleinen

- Was regelmatig goed uw handen.
- Nies en hoest in uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.

Meer informatie
Op de website van het RIVM kunt u meer informatie krijgen. Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Op de website van thuisarts.nl leest u hier meer over het coronavirus. Tevens treft u hier het bovenstaande overzicht aan over wat u zélf kunt doen.

Klik hier voor begrijpelijke informatie in het Nederlands over het nieuwe coronavirus en hier voor de bijbehorende informatiekaart die de meest basale, belangrijkste vragen over het coronavirus zo begrijpelijk mogelijk beantwoordt.

English

The novel coronavirus outbreak in the city of Wuhan in China is spreading. On 27 February, the first patient was diagnosed with the coronavirus in the Netherlands. In the meantime, the total number of positive novel coronavirus tests in the Netherlands has increased to 614, therefore alertness is required. 

Advice for residents of Noord-Brabant
RIVM advises residents of the province of Noord-Brabant to limit their social contacts if they have a cold, cough or a fever. This means: stay at home. 

Click here for more information. 

If your symptoms get worse, you are requested to contact VIA TELEPHONE the healthcare centre where you are registered. We will then discuss on what help and assistance should be provided. You are NOT allowed to come to the centre in this situation; you must stay inside until it is clear as to what is wrong with you. The same applies if you have been in contact for the past two weeks with a proven carrier of the virus.


Please check the RIVM website for an up-to-date overview of the countries and areas that are at risk.

What can you do yourself to reduce the risk

- Wash your hands frequently.

- Sneeze and cough in your elbow.

- Use paper handkerchiefs and throw them away immediately.

 

More information

You can find more information on the RIVM website. Do you have questions about the novel coronavirus? Please contact 0800-1351, available daily from 8:00 am until 20:00 pm.

 

On the website thuisarts.nl you can read more about the coronavirus on this page. Here you will also find the overview given above about what you can do yourself to reduce the risk.Delen

Informatie

Geplaatst
12 maart 2020

Onderwerp(en)
Algemeen
Uitgelicht
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Geplaatst: 24 maart 2020

Als gevolg van een verdere verspreiding van het coronavirus wordt met ingang van 25 maart 2020 de huisartsenzorg voor alle patiënten van de onderstaande praktijken in verzorgingsgebied Strijp/Gestel anders georganiseerd.

Contact met het gezondheidscentrum
Contact met het gezondheidscentrum
Geplaatst: 17 maart 2020

Het advies is tot in ieder geval 6 april om zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben en te zorgen dat mensen met klachten thuis blijven. Toch kan het zijn dat u een vraag heeft aan uw huisarts of andere zorgverlener in het centrum. Wat zijn nu de richtlijnen? En wat zijn de mogelijkheden voor andere vormen van contact met de zorgverlener bij uw gezondheidscentrum?

Gezondheidsklachten
Gezondheidsklachten
Geplaatst: 17 maart 2020

Heeft u hoestklachten/ keelpijn/ last van snotteren en/of lichte verhoging, blijf thuis! Neem bij toenemende benauwdheid/ kortademigheid EN koorts boven 38 graden contact op met uw huisarts. Lees in dit artikel meer over wat u bij welke klachten het beste kunt doen.

Uw medicatie
Uw medicatie
Geplaatst: 17 maart 2020

Door het coronavirus hebben wij momenteel te maken met grote drukte. Hierdoor kan het verwerken van uw medicatie mogelijk 2 dagen langer duren dan normaal het geval is. Wij willen u daarom verzoeken om niet te bellen met de vraag of uw medicatie klaarstaat. Wanneer uw medicatie klaarstaat, dan sturen wij u een e-mail of een sms-bericht.

Online contact met de huisartsenpraktijk?
Online contact met de huisartsenpraktijk?
Geplaatst: 16 maart 2020

We nodigen u uit om deze weken vooral het gezondheidsportaal MijnGezondheid.net te bezoeken en om hier gebruik van te gaan maken. In dit portaal kunt u online een vraag stellen via een e-Consult en een (vrijgegeven) uitslag van laboratoriumonderzoek bekijken. Online een afspraak maken is op dit moment niet mogelijk.

Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Geplaatst: 13 maart 2020

Het telefoonnummer 0800 – 1351 is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Of kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus.