For English, please scroll down.

Roken wordt tegenwoordig steeds meer een taboe. De Verenigde Staten zijn al zover dat roken rond gebouwen al jaren niet meer is toegestaan, maar ook in Nederland hebben meer en meer publieke ruimtes een rookverbod.

Hoewel roken in kroegen al enige tijd verboden is, is het nog wel toegestaan om op terrassen te roken. Mits het terras aan minimaal één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. Het kabinet wil dit gaan verbieden. Sinds kort is zelfs roken in speciale rookruimtes in cafés en restaurants verboden.

Ook Prorail wil het rookgedrag aanpakken. De spoorbeheerder wil dat over twee jaar een algemeen rookverbod voor alle stations wordt ingevoerd. Momenteel zijn er op treinstations enkel speciaal aangewezen rookplekken op het perron, deze worden binnen afzienbare termijn opgeheven.

Oplossingen volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zijn het verhogen van de verkoopprijzen van tabak en het aantal verkooppunten omlaag brengen. Zo zal er bijvoorbeeld op termijn geen rookwaar meer verkocht worden bij de supermarkt Lidl.

Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Wij als SGE spelen hier graag op in.

Aansluitend op de landelijke aandacht op het stoppen met roken rondom STOPTOBER, gaan wij alle mensen in onze chronische zorgprogramma’s actief benaderen om deel te nemen aan deze groepstraining. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Zo niet, dan kunt u ook deelnemen, maar zijn er mogelijk kosten aan verbonden, afhankelijk van uw zorgverzekering. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij? Ook jij!

Bronnen: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

English

Smoking is increasingly becoming a taboo nowadays. In the United States smoking around buildings has already been banned since years, but in the Netherlands too in more and more public spaces smoking is being banned.

Although smoking in bars has been prohibited for some time, it is still permitted to smoke on terraces. Provided that the terrace is fully open on at least one side (top or side). The government wants to prohibit this.

Prorail also wants to tackle smoking behavior. The rail manager wants a general smoking ban to be introduced for all stations within two years. At the moment there are only specially designated smoking spots on the platform at train stations, these will be removed within the foreseeable future.

According to State Secretary Paul Blokhuis (Public Health) solutions include increasing the cost prices of tobacco and reducing the number of selling counters. For example, in the long term, no more smoking products will be sold at the Lidl supermarket.

Blokhuis would like it to be easier for people to follow a treatment or to get aids to stop smoking. We at SGE are happy to respond to this.

In keeping with the national focus on stopping smoking around STOPTOBER, we are going to actively approach the people who are in our chronic care programs list, to participate in the group training: 'Quit smoking? You too?'. If you are in a care program for a chronic condition for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. If not, you can still participate, but there may be costs involved, depending on your health insurance policy. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Sources: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

Translated by: Chaitali Senguptad.nlDelen

Informatie

Geplaatst
13 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Geplaatst: 24 maart 2020

Als gevolg van een verdere verspreiding van het coronavirus wordt met ingang van 25 maart 2020 de huisartsenzorg voor alle patiënten van de onderstaande praktijken in verzorgingsgebied Strijp/Gestel anders georganiseerd.

Contact met het gezondheidscentrum
Contact met het gezondheidscentrum
Geplaatst: 17 maart 2020

Het advies is tot in ieder geval 6 april om zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben en te zorgen dat mensen met klachten thuis blijven. Toch kan het zijn dat u een vraag heeft aan uw huisarts of andere zorgverlener in het centrum. Wat zijn nu de richtlijnen? En wat zijn de mogelijkheden voor andere vormen van contact met de zorgverlener bij uw gezondheidscentrum?

Gezondheidsklachten
Gezondheidsklachten
Geplaatst: 17 maart 2020

Heeft u hoestklachten/ keelpijn/ last van snotteren en/of lichte verhoging, blijf thuis! Neem bij toenemende benauwdheid/ kortademigheid EN koorts boven 38 graden contact op met uw huisarts. Lees in dit artikel meer over wat u bij welke klachten het beste kunt doen.

Uw medicatie
Uw medicatie
Geplaatst: 17 maart 2020

Door het coronavirus hebben wij momenteel te maken met grote drukte. Hierdoor kan het verwerken van uw medicatie mogelijk 2 dagen langer duren dan normaal het geval is. Wij willen u daarom verzoeken om niet te bellen met de vraag of uw medicatie klaarstaat. Wanneer uw medicatie klaarstaat, dan sturen wij u een e-mail of een sms-bericht.

Online contact met de huisartsenpraktijk?
Online contact met de huisartsenpraktijk?
Geplaatst: 16 maart 2020

We nodigen u uit om deze weken vooral het gezondheidsportaal MijnGezondheid.net te bezoeken en om hier gebruik van te gaan maken. In dit portaal kunt u online een vraag stellen via een e-Consult en een (vrijgegeven) uitslag van laboratoriumonderzoek bekijken. Online een afspraak maken is op dit moment niet mogelijk.

Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Geplaatst: 13 maart 2020

Het telefoonnummer 0800 – 1351 is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Of kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus.