For English, please scroll down.

Hoe werkt de stoppen met roken cursus?

In 7 bijeenkomsten van 1,5 uur gaat u in groepsverband stoppen met roken. Na twee weken voorbereiding stopt u op de 3e bijeenkomst gezamenlijk met roken. Vervolgens krijgt u nog een maand begeleiding van onze ervaren trainers om die eerste moeilijke weken goed door te komen. 

  • De meest succesvolle stoppen met roken cursus van Nederland
  • 82% is direct na afloop rookvrij
  • 99,3% van de deelnemers is na afloop tevreden over de training
  • Ex-deelnemers geven de training een gemiddelde waardering van 8,9
  • Een jaar na de cursus is nog 40% gestopt ten opzichte van 15% zonder begeleiding en 25-30% bij een-op-een begeleiding door de praktijkondersteuner.

Aanmelden voor de stoppen met roken cursus

Wilt u direct aanmelden voor een groepstraining? Klik hieronder op de button om direct naar de website te gaan.

De stoppen met roken cursus van 'Rookvrij! Ook jij?' wordt door het merendeel van de zorgverzekeraars voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer het eigen risico nog niet of gedeeltelijk is verbruikt kan bij bepaalde verzekeraars het eigen risico van toepassing zijn. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij! Ook jij?

English

How does the quit smoking course work? 

In 7 sessions of 1.5 hours you will stop smoking as a group. After two weeks of preparation, you will stop smoking jointly at the 3rd meeting. You will then receive another month of guidance from our experienced trainers to get well through those first difficult weeks.

• The most successful quit smoking course in the Netherlands
82% are smoke-free immediately afterwards
99.3% of the participants are satisfied with the training afterwards
• Former participants give the training an average rating of 8.9
• One year after the course 40% stopped. In comparison 15% who stopped smoking without supervision and 25-30% with one-on-one supervision by the practice assistant.

Sign up for the quit smoking course

Do you want to sign up for a group training immediately? Click on the button below to go directly to the website.

The quit smoking course of 'Are you quitting smoking?' is reimbursed 100% by the majority of health insurers from the basic insurance. If the 'Own risk' or the deductible has not yet been fully or partially used up, the certain insurance providers may apply the 'Own risk' or the deductibles. If you are in a care program for a chronic condition, for example, for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Translated by: Chaitali SenguptaDelen

Informatie

Geplaatst
11 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Huisartsenzorg Strijp/Gestel
Geplaatst: 24 maart 2020

Als gevolg van een verdere verspreiding van het coronavirus wordt met ingang van 25 maart 2020 de huisartsenzorg voor alle patiënten van de onderstaande praktijken in verzorgingsgebied Strijp/Gestel anders georganiseerd.

Contact met het gezondheidscentrum
Contact met het gezondheidscentrum
Geplaatst: 17 maart 2020

Het advies is tot in ieder geval 6 april om zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben en te zorgen dat mensen met klachten thuis blijven. Toch kan het zijn dat u een vraag heeft aan uw huisarts of andere zorgverlener in het centrum. Wat zijn nu de richtlijnen? En wat zijn de mogelijkheden voor andere vormen van contact met de zorgverlener bij uw gezondheidscentrum?

Gezondheidsklachten
Gezondheidsklachten
Geplaatst: 17 maart 2020

Heeft u hoestklachten/ keelpijn/ last van snotteren en/of lichte verhoging, blijf thuis! Neem bij toenemende benauwdheid/ kortademigheid EN koorts boven 38 graden contact op met uw huisarts. Lees in dit artikel meer over wat u bij welke klachten het beste kunt doen.

Uw medicatie
Uw medicatie
Geplaatst: 17 maart 2020

Door het coronavirus hebben wij momenteel te maken met grote drukte. Hierdoor kan het verwerken van uw medicatie mogelijk 2 dagen langer duren dan normaal het geval is. Wij willen u daarom verzoeken om niet te bellen met de vraag of uw medicatie klaarstaat. Wanneer uw medicatie klaarstaat, dan sturen wij u een e-mail of een sms-bericht.

Online contact met de huisartsenpraktijk?
Online contact met de huisartsenpraktijk?
Geplaatst: 16 maart 2020

We nodigen u uit om deze weken vooral het gezondheidsportaal MijnGezondheid.net te bezoeken en om hier gebruik van te gaan maken. In dit portaal kunt u online een vraag stellen via een e-Consult en een (vrijgegeven) uitslag van laboratoriumonderzoek bekijken. Online een afspraak maken is op dit moment niet mogelijk.

Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Landelijk telefoonnummer publieksvoorlichting Coronavirus
Geplaatst: 13 maart 2020

Het telefoonnummer 0800 – 1351 is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Of kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus.